Sporttraject Sociale Vaardigheden
Sociaal gedrag vertonen. Discipline opbrengen. Doorzettingsvermogen tonen. Zelfbeheersing oefenen. Niet voor alle jongeren gaat dat vanzelf. Problemen en conflicten in het dagelijks leven kunnen dan het gevolg zijn. En dat veranderen, accepteren dat iemand anders misschien wel eens gelijk kan hebben, is moeilijk. Zó moeilijk.

Een andere weg
Bij het sporten doen zich vaak dezelfde problemen en conflicten voor als in het dagelijks leven. Maar op zo’n moment, in die situatie met een gerespecteerd trainer of coach, zijn jongeren gemotiveerder om erover te praten, sneller bereid advies te accepteren, een andere weg te onderzoeken, zichzelf net wat meer te pushen. Ze oefenen zich in samenwerken, structuur aanbrengen en persoonlijke doelen halen. Als vanzelf.

Doelgroep
Het Sporttraject Sociale Vaardigheden van Bootcamp Tony biedt jongeren leerervaringen die ze nooit zullen vergeten, die hen vormen, hun de kans geven trots op zichzelf te zijn. Dit traject is bestemd voor jongeren in de leeftijdscategorieën:

  • 15-18 (tieners)
  • 18-21 (jongeren)
  • 21-25 (jongvolwassenen)

Ervaring
Bootcamp Tony werkte eerder al met groepen jongeren van de Traverse Groep en het Centrum Voor Dienstverlening.

Meer weten over het Groepstraject?